Thông tin về chuẩn đầu ra của sinh viên

Ngày 29/11/2018 Ban chỉ đạo đề án chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học của Nhà trường đã họp và kết luận

1. Về chuẩn đầu ra Tin học

  • Sử dụng chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản theo Thông tư 03 của Bộ Thông tin và truyền thông do Trường Đại học Kinh tế và QTKD cấp

2. Về chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

  • Bổ sung chứng chỉ JETSET với các cấp độ tương đương; chứng nhận nội bộ do Nhà trường cấp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *