Liên hệ với chúng tôi

Trung tâm ngoại ngữ tin học – Trưởng đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái nguyên.

SDT: 0968644383 hoặc 0915644383

Email: xuanhuong383@gmail.com

website: nnth.tueba.edu.vn