previous arrow
next arrow
Slider

Trang chủ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIN HỌC

-Tin học văn phòng(Cơ bản, nâng cao)

-Luyện thi chứng chỉ Tin học chuẩn đầu ra

-Tổ chức thi cấp chứng chỉ: IC3, MOS, ứng dụng CNTT theo thông tư 03

-Tin học ứng dụng theo chuyên đề

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ

-Đào tạo các khóa tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Trung trình độ sơ cấp, trung cấp.

-Luyện thi chứng chỉ tiếng Anh A2, B1 nội bộ và quốc tế TOEIC

-Tổ chức các kỳ thi: A2, B1 nội bộ và quốc tế TOEIC