Lịch thi Tiếng Anh trình độ A2 kỳ thi ngày 11/01/2020
27/12/2019 | 2230 lượt xem

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

              

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 12 năm 2019

 

LỊCH THI TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A2

KỲ THI NGÀY 11/01/2020

 

 

Thời gian

 

Nội dung

 

Địa điểm

 

Sáng từ 7h15

 

Thi kỹ năng Nói

Giảng đường GK2

(xem sơ đồ phòng thi tại chân cầu thang)

 

Chiều từ 13h30

 

Thi các kỹ năng Nghe, Đọc, Viết

                   Lưu ý: khi đi thi thí sinh mang theo chứng minh thư gốc và bút chì mềm.

 

                                                                                                           

                          GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

                                         (Đã ký)

 

                                 Đoàn Mạnh Hồng

 

 

Video