Lịch thi và danh sách dự thi A2 ngày 02/08/2020
29/07/2020 | 1181 lượt xem

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 7 năm 2020

 

LỊCH THI TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A2

KỲ THI NGÀY 02/8/2020

 

 

 

Thời gian

 

Nội dung

 

Địa điểm

 

Sáng từ 7h00

 

Thi kỹ năng Nói

 

Giảng đường GK2

 

 

Chiều từ 13h30

 

Thi các kỹ năng Nghe, Đọc, Viết


Lưu ý: khi đi thi thí sinh mang theo chứng minh thư gốc và bút chì mềm.

Nhấn vào để tải về danh sách dự thi

           

 

GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

Đoàn Mạnh Hồng

 

Video