Lịch thi và danh sách dự thi A2 ngày 18/10/2020
14/10/2020 | 839 lượt xem

TRƯ��NG ĐH KINH TẾ & QTKD

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 10 năm 2020

LỊCH THI TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A2

KỲ THI NGÀY 18/10/2020

 

 

 

Thời gian

 

Nội dung

 

Địa điểm

 

Sáng từ 7h15

 

Thi kỹ năng Nói

Giảng đường GK2

(xem sơ đồ phòng thi tại chân cầu thang)

 

Chiều từ 13h30

 

Thi các kỹ năng Nghe, Đọc, Viết

 

Lưu ý: khi đi thi thí sinh mang theo chứng minh thư gốc và bút chì mềm.

Nhấn vào để tải về danh sách dự thi

Nhấn vào để xem sơ đồ phòng thi

                                                                                                           

                                                                                                                                                                             GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

 

                                                                                                                                                                                             (Đã ký)

 

                                                                                                                                                                                    Đoàn Mạnh Hồng

 

Video