Lịch thi và danh sách dự thi A2 ngày 31/5/2020
25/05/2020 | 1860 lượt xem

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

                  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 21 tháng 5 năm 2020

 

 

LỊCH THI TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A2

KỲ THI NGÀY 31/5/2020

 

 

 

Thời gian

 

Nội dung

 

Địa điểm

 

Sáng từ 7h00

 

Thi kỹ năng Nói

 

Giảng đường GK2

 

 

Chiều từ 13h30

 

Thi các kỹ năng Nghe, Đọc, Viết

 

Lưu ý: khi đi thi thí sinh mang theo chứng minh thư gốc và bút chì mềm.

Danh sách dự thi  

Sơ đồ phòng thi

           

 

GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

Đoàn Mạnh Hồng

 

Video