CÁC KHÓA ĐÀO TẠO NGÔN NGỮ GIAO TIẾP
26/10/2016 | 1583 lượt xem
TT TÊN KHÓA HỌC MIÊU TẢ THỜI LƯỢNG SỐ LƯỢNG HỌC VIÊN
1 Tiếng Anh giao tiếp Củng cố ngữ âm - Bổ sung từ vựng - Luyện phản xạ giao tiếp - Thực hành tình huống cụ thể 20 buổi 15-20
2 Tiếng Anh phỏng vấn xin việc Viết CV chuyên nghiệp - Trả lời phỏng vấn gây ấn tượng - Giao tiếp công sở tự tin 10 buổi 25-30
3 Tiếng Hàn giao tiếp Củng cố ngữ âm - Bổ sung từ vựng - Luyện phản xạ giao tiếp - Thực hành tình huống cụ thể 25 buổi 25-31
4 Tiếng Nhật giao tiếp Củng cố ngữ âm - Bổ sung từ vựng - Luyện phản xạ giao tiếp - Thực hành tình huống cụ thể 26 buổi 25-32

 

Video