CÁC KHÓA ĐÀO TẠO TIN HỌC
24/02/2017 | 1644 lượt xem
TT TÊN KHÓA HỌC MIÊU TẢ THỜI LƯỢNG SỐ LƯỢNG HỌC VIÊN
1 Luyện thi tin học MOS  Đào tạo chuyên sau về 1 trong ba phần mềm office: Word/ Excel/ Powerpoint, thực hành và luyện kỹ năng làm bài( Chứng chỉ MOS tương đương với chứng chỉ IC3) 7 buổi 20-30 
2 Luyện thi tin học IC3 Làm quen với bài thi IC3 GS4 – Củng cố kiến thức tin học theo chuẩn IC3 GS4 – Làm bài thi thử miễn phí 7 buổi 20-30

 

Video