CÁC KHÓA ĐÀO TẠO TOEIC
01/09/2016 | 1477 lượt xem
TT TÊN KHÓA HỌC MIÊU TẢ THỜI LƯỢNG SỐ LƯỢNG HỌC VIÊN
1 TOEIC dành cho người mới bắt đầu  Làm quen với bài thi TOEIC. Luyện các kỹ năng làm bài các phần. Củng cố ngữ pháp và từ vựng 30  buổi 25-30
2 TOEIC luyện đề Luyện kỹ năng làm bài thông qua các đề thi cụ thể. Bổ sung từ vựng và củng cố ngữ pháp 20 buổi 25-30
3 Luyện thi TOEIC cấp tốc Cung cấp nền tảng ngữ pháp từ vựng theo các đề thi cụ thể. Bổ sung từ vưng và củng  15 Buổi 10-15

 

Video