CÁC KHÓA HỌC ĐÀO TẠO TOEFL
27/02/2017 | 1479 lượt xem
TT TÊN KHÓA HỌC MIÊU TẢ THỜI LƯỢNG SỐ LƯỢNG HỌC VIÊN
1 Luyện thi TOEFL Cung cấp nền tảng ngữ pháp từ vựng theo các đề thi cụ thể. Bổ sung từ vưng. Các mẹo làm bài thi, cung cấp các dạng đề thi cụ thể 7 buổi 15-20

 

Video